top of page
children-holding-hearts-in-hands-P38UMNK

NHU CẦU KHẨN CẤP

N.H.O bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến các gia đình và cộng đồng đang gặp khó khăn. Những hoàn cảnh khó khăn và bất lợi có thể trở nên những cơ hội để các gia đình và cộng đồng chung tay đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

06.07.18_1.jpg

Chia sẻ! Chúng tôi phấn đấu góp phần tạo nên một xã hội ấm áp và hạnh phúc bằng cách cung ứng sự trợ giúp kịp thời cho những người ở trong hoàn cảnh bất lợi.

"

HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

1
2
bottom of page