top of page
asian-students-are-playing-a-tablet-PEV3

GIÁO DỤC

Giáo dục có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người và thậm chí cả một gia đình. Chúng tôi hỗ trợ các em bằng cách trao tặng các cơ hội học tập để các em trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng.

"

Đào tạo những

nhà lãnh đạo

tài năng và nhân ái tương lai của

Việt Nam

Giúp sinh viên không chỉ trưởng thành về kiến thức mà cả về nhân cách. Từ đó, các em phát triển tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng chung quanh mình.

S.A.L có nghĩa là Phục vụ, Thành quả và Lãnh đạo

“Sal” còn có nghĩa là “Muối” trong tiếng Latin

(Muối và Ánh sáng)

50-Back-to-school-icons_37.png

Hỗ trợ các sinh viên tâm huyết và có tố chất thể hiện được tiềm năng xuất sắc trong học tập và khả năng lãnh đạo trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAL

HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

1
2
bottom of page