Học bổng SAL

ENGLISH >>

US flag.jpg

Đối tượng

Những tân sinh viên cần hỗ trợ chi phí học tập và chứng tỏ rằng:

 

1. Có khả năng đạt thành tích tốt khi học tiếp lên đại học căn cứ vào thành tựu xuất sắc và tinh thần trách nhiệm tốt tại bậc trung học phổ thông

 

2. Có lòng nhân ái đối với cộng đồng thể hiện qua sự phục vụ và đóng góp cho các hoạt động xã hội

Tiêu chí lựa chọn ứng viên

• Thể hiện sự cam kết đối với cộng đồng  (Có những hoạt động liên quan đến phục vụ cho cộng đồng, tình nguyện ...)

• Điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 7.0 trở lên

• Có tư cách đạo đức vững vàng (Qua tham khảo với giáo viên và thư giới thiệu)

• Tình hình kinh tế gia đình (Công việc của cha mẹ)

• Hoàn cảnh đặc biệt  (Bố mẹ đơn thân, mồ côi, vùng sâu vùng xa …) 

• Thư giới thiệu

• Bài luận chia sẻ về bản thân

Quỹ học bổng

Quỹ học bổng SAL sẽ hỗ trợ học phí tối đa đến 5 năm.

Sinh viên nhận học bổng SAL bắt buộc phải vượt qua kỳ đánh giá hàng năm để được xét học bổng cho năm học kế tiếp

Những giá trị khác của SAL

1. Cơ hội đồng hành với những cố vấn tâm huyết, giàu kinh nghiệm và có mối 

   quan hệ rộng

2. Được tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng phong phú định kỳ 

3. Cộng đồng sinh viên SAL năng động hỗ trợ lẫn nhau và cùng xây dựng các mối quan hệ cộng đồng

4. Được tham gia các cơ hội nghề nghiệp tại NHO và các công ty thành viên trong

    NHO group

Kỳ đánh giá hàng năm

Tháng 8 hàng năm, Ban Học Bổng sẽ xét điều kiện để nhận học bổng năm kế tiếp cho sinh viên của học bổng SAL dựa trên các tiêu chí sau:

  • Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng: tham gia ít nhất một chương trình hoạt động cộng đồng trong năm, có thể làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ, tham gia vào các hoạt động phục vụ tại NHO, hoặc đóng góp cho các sáng kiến xã hội khác. Sinh viên phải nộp báo cáo hàng năm về các hoạt động gắn kết cộng đồng này cho Ban Học Bổng​

  • Điểm số: điểm trung bình cuối năm tối thiểu 7.0

  • Kỹ năng Tiếng Anh: thể hiện sự cải thiện mỗi năm

  • Đánh giá của người cố vấn: duy trì thái độ tích cực, tinh thần đạo đức tốt và mối quan hệ lành mạnh với những người xung quanh

Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1 

• Hoàn thành Đơn xin học bổng và thư giới thiệu

 

Bước

Nộp tất cả hồ sơ tới email: CSR@nhojsc.vn

• Đơn xin học bổng

• Thư giới thiệu

• Học bạ THPT

Bước

 •  Một số ứng viên được lựa chọn sẽ được mời tham gia vào vòng phỏng vấn từ Ban học bổng 

 

Bước

Thí sinh nhận được thông báo sẽ nộp thêm những giấy tờ sau qua mail CSR@nhojsc.vn

 • Thông báo trúng tuyển đại học (cao đẳng)

 • Thông báo học phí đại học (cao đẳng)