top of page
<Quay lại

Tên thành viên trong nhóm

Chức vụ

Bạn có thể khai thác nhiều hơn các yếu tố trang web của mình bằng cách làm cho chúng động. Để kết nối phần tử này với nội dung từ bộ sưu tập của bạn, hãy chọn phần tử và nhấp vào Kết nối với dữ liệu. Sau khi kết nối, bạn có thể cập nhật nó bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến thiết kế của bạn hoặc cập nhật các yếu tố bằng tay. Thêm bất kỳ loại nội dung nào vào bộ sưu tập của bạn, chẳng hạn như văn bản đa dạng thức, hình ảnh, video, v.v. hoặc tải lên qua tệp CSV. Bạn cũng có thể thu thập và lưu trữ thông tin từ khách truy cập trang web của mình bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào như biểu mẫu và trường tùy chỉnh. Đảm bảo nhấp vào Đồng bộ hóa sau khi thực hiện các thay đổi trong một bộ sưu tập, để khách truy cập có thể xem nội dung mới nhất của bạn trên trang web trực tiếp của bạn. 

E-mail

Số điện thoại

bottom of page