top of page

Mái ấm cho người nghèo tại An Giang

Đã cập nhật: 8 thg 3, 2022

NHO An Giang hỗ trợ xây dựng mái ấm cho người nghèo và quyên góp xây dựng 'Trường học yêu thương' để trẻ em nghèo được tiếp tục đi học.
Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page