top of page

Hiến máu nhân đạo tại An Giang

Đã cập nhật: 7 thg 3, 2022

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang đã trao giấy cảm tạ cho Công ty N.H.O An Giang vì có đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu và tuyên truyền hiến máu trong Lễ Hội Xuân Hồng.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page