top of page

Hỗ trợ xây cầu tại huyện An Phú, An Giang

Đã cập nhật: 7 thg 12, 2023

Công ty N.H.O An Giang không chỉ đầu tư phát triển dự án mà còn góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo nên bộ mặt đô thị toàn diện, mang lại sự thuận tiện trong việc di chuyển và tham gia giao thông cho người dân. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú đã nhận được tài trợ 2000 bao xi măng tương ứng với 360,000,000 đồng để hoàn thành con đường 3 km nối liền Vàng Xám ấp Vĩnh Lịnh đến đầu cầu khu dân cư số 2, ấp Vĩnh Ngữ.

Con đường được cải tạo, nâng cấp đồng bộ đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, N.H.O An Giang đã tác động trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy hoạt động văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn huyện.

Comentarios


bottom of page