top of page

Hỗ trợ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tại An Giang

Đã cập nhật: 7 thg 12, 2023

Tháng 4 năm 2022, N.H.O An Giang hưởng ứng lời kêu gọi của UBND phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương với tinh thần hướng tới những hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ngoài việc chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, số hiện kim được hỗ trợ từ công ty N.H.O An Giang cũng như một món quà tinh thần góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng nơi đây.

コメント


bottom of page