top of page

Ủng hộ Qũy vì Người nghèo và Trồng cây mùa Xuân tại An Giang

Đã cập nhật: 7 thg 12, 2023

Tham gia ủng hộ Quỹ vì Người nghèo và Trồng cây mùa Xuân là hoạt động thường niên của N.H.O An Giang. Tháng 12 năm 2022, công ty đã tài trợ 60,000,000 đồng cho Quỹ. Hoạt động vừa thể hiện sự quan tâm của công ty đến cộng đồng, chia sẻ khó khăn đối với người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Phước, vừa góp phần giúp cho môi trường ngày càng xanh hơn.


Comments


bottom of page