Trao tặng dụng cụ học tập cho trẻ em

Updated: Mar 19

Tháng 9 năm 2019, N.H.O An Giang đã tiếp tục đem niềm vui đến cho trẻ em qua việc trao tặng các em gói dụng cụ học tập cho năm học mới 2019-2020.

Recent Posts

See All