Tặng quà cho người nghèo

Updated: Mar 19

Dịch Covid-19 khiến nhiều người mất việc làm, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Với tình hình đó, N.H.O An Giang quyết định cung cấp gói hỗ trợ thực phẩm cấp thiết cho người nghèo.

Khi nhận được hỗ trợ thực phẩm, rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy vô cùng vui mừng và xúc động.Recent Posts

See All