Hỗ trợ thành phố Hạ Long trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Updated: Mar 19

N.H.O Hạ Long đã ủng hộ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hạ Long cung cấp bình xịt khử trùng trị giá 50,000,000 góp phần phòng ngừa dịch Covid-19 diễn ra trên địa bàn thành phố.

Recent Posts

See All