Bếp từ thiện 2020

Updated: Mar 19

Bếp từ thiện là một hoạt động ý nghĩa được thực hiện tại thành phố Long Xuyên - nơi rất nhiều bữa ăn ngon được nấu bằng cả trái tim. Qua chương trình này, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm ấm áp kịp thời. Với tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, N.H.O An Giang không những ủng hộ Bếp từ thiện hàng nghìn ký gạo mà còn hỗ trợ chi phí mua thực phẩm để nhiều người hơn có thể nhận được cơm mỗi ngày.
Recent Posts

See All