Những cây cầu được xây dựng ở An Giang

Updated: Mar 12

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, N.H.O An Giang hỗ trợ 350,000,000 đồng xây dựng cầu Ngã Ba tại phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.


Recent Posts

See All