Gạo cho công nhân

Updated: Mar 19

Hiểu được những khó khăn trong đời sống của người lao động, N.H.O An Giang cung cấp những túi thực phẩm tới tận tay những người công nhân có thu nhập thấp, góp phần mang lại những sự khích lệ tinh thần cho họ nỗ lực vươn lên.