Xây dựng cầu Xẻo Dứa tại Mỹ Phước, An Giang

Updated: Mar 19

Đầu năm 2019, N.H.O An Giang đã cùng chính quyền địa phương huyện Mỹ Phước làm lễ khởi công xây dựng cầu Xẻo Dứa và đóng góp kinh phí 360,000,000 đồng cho công trình đặc biệt này.

Recent Posts

See All